สรุป ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในเขตคุณภาพ ปี 2566
ที่
โรงเรียน
เขตคุณภาพ
จำนวนนักเรียน
จำนวนคอม
จำนวนแทบเลต
 
  ไม่มีข้อมูลครับ....กรุณาป้อนข้อมูลครับ บันทึกข้อมูลโรงเรียน

 

เลือก